fbpx
Graphic Design

Graphic Design

Mësoni gjithçka ju duhet për ta kthyer hobin tuaj në profesion. Duke filluar nga bazat e dizajnit grafik, veglat e aplikacionet, konceptet e dizajnit grafik, adaptimet për nevoja të ndryshme e shumë tema të tjera do të keni mundësi ti ndjekni në këtë trajnim.

Generation Z Academy - SEO Training

Çka do të mësoni gjatë këtij trajnimi:

Gjithçka ju duhet për tregun e punës

Ligjeruesit në Gen Z janë të përkushtuar që të ju përgadisin për kërkesat dhe veçoritë e tregut ku ju do ti ofroni shërbimet e juaja.

Përveç mësimit teorik, do të furnizoheni edhe me të gjitha veglat* që ligjeruesit i përdorin gjatë ligjerimit. Do të keni mundësi të mësoni edhe shumë elemente ndihmëse që do të ju ndihmojnë juve të arrini rezultate dhe të ju ngrisin juve dhe punën tuaj në një nivel tjetër.

Ata do të ju këshillojnë dhe përgadisin për tregun në bazë të përvojave profesionale, e përveç kësaj ju do të përfitoni edhe përkrahje shtesë pas përfundimit të trajnimeve.

Veglat e dizajnit grafik

Bazat e Adobe Photoshop, Illustrator dhe Indesign

Dizajni digjital dhe dizajni për print

Tipografia, zhvillimi dhe përdorimi

Dizajnimi i logos dhe identitetit

Benefitet shtesë

Gen Z Academy - Certificate

Certifikatë

Pas përfundimit të trajnimeve, ju do të pajiseni me certifikata për përfundimim e këtij moduli.

Gen Z - Projects Icon

Projekte praktike

Gjatë trajnimeve, ju do të zhvilloni projekte të cilat do të mund ti përdorni si referencë pune.
Gen Z - Network Icon

Mundësi punësimi

Falë partnerëve, studentëve të Gen Z do t’u ofrohet mundësi punësimi pas përfundimit të trajnimeve.

Çmimi i  trajnimit

Pagesa e trajnimit bëhet pas nënshkrimin të kontratës dhe duhet të paguhet në xhirollogarinë e Gen Z, sipas faturës dhe kontratës që e pranoni.

350€

Ky çmim i përfshin të gjitha taksat.

Pyetjet e shpeshta

Sa orë zgjatë ky trajnim?
Trajnimi në Graphic Design zgjatë: 30 orë.
Në cilat ditë mbahen ligjeratat?

Ligjeratat do të organizohen gjatë këtyre ditëve: Marte, Enjte

Sa muaj zgjatë trajnimi?

Ligjeratat do të mbahen 2 herë në jave, me kohëzgjatje prej 120 minuta dhe i gjithë trajnimi zgjatë 9 javë ose ~2 muaj.

Kush është ligjerues?
Ligjerues për trajnimin në Graphic Design është: Gojart Sejdiu .
A mund ta ndjekë trajnimin online?

Po, gjithësesi. Përveç mundësisë për qasje online në ligjerata, Gen Z do të regjistroj çdo ligjeratë dhe do të keni mundësi ti ri-shikoni sa herë të ju duhet.

Sa studentë janë në grup?

Në pergjithësi në Gen Z, grupet e trajnimit nuk do të jenë më shumë se 7 studentë.

Kam pyetje tjera?

Për çdo pyetje që mund të keni, ju lutemi shfrytëzoni format më poshtë për të na kontaktuar.

Plotësoni formën për tu regjistruar:

    Na kontaktoni

    Shfrytëzoni formën më poshtë për të na kontaktuar.

    na telefononi

    Na shkruani