fbpx
SEO

Search Engine Optimization

SEO

Mësoni si të listoni faqen tuaj në Google dhe makinat e tjera kërkuese. Si të gjeni fjalët kyqe që lidhen me biznesin tuaj, si të përpiloni strategji për optimizim dhe shumë çka tjetër…

Ky trajnim interaktiv përveç të tjerash ju mëson përfitimet e optimizimit për makina kërkuese, veglat që duhet përdorur dhe benefitet direkte në biznes.

Generation Z Academy - SEO Training

Çka do të mësoni gjatë këtij trajnimi:

Çka është SEO

Ndikimi i SEO në biznes

Hulumtimi për fjalët kyqe (keyword)

Implementimi i fjalëve kyqe

Planifikimi për zhvillim të SEO

Krijimi i strategjisë për optimizim

Gjithçka ju duhet për tregun e punës

Ligjeruesit në Gen Z janë të përkushtuar që të ju përgadisin për kërkesat dhe veçoritë e tregut ku ju do ti ofroni shërbimet e juaja.

Përveç mësimit teorik, do të furnizoheni edhe me të gjitha veglat* që ligjeruesit i përdorin gjatë ligjerimit. Do të keni mundësi të mësoni edhe shumë elemente ndihmëse që do të ju ndihmojnë juve të arrini rezultate dhe të ju ngrisin juve dhe punën tuaj në një nivel tjetër.

Ata do të ju këshillojnë dhe përgadisin për tregun në bazë të përvojave profesionale, e përveç kësaj ju do të përfitoni edhe përkrahje shtesë pas përfundimit të trajnimeve.

Benefitet shtesë

Gen Z Academy - Certificate

Certifikatë

Pas përfundimit të trajnimeve, ju do të pajiseni me certifikata për përfundimim e këtij moduli.

Gen Z - Projects Icon

Projekte praktike

Gjatë trajnimeve, ju do të zhvilloni projekte të cilat do të mund ti përdorni si referencë pune.
Gen Z - Network Icon

Mundësi punësimi

Falë partnerëve, studentëve të Gen Z do t’u ofrohet mundësi punësimi pas përfundimit të trajnimeve.

Çmimi i  trajnimit

Pagesa e trajnimit bëhet pas nënshkrimin të kontratës dhe duhet të paguhet në xhirollogarinë e Gen Z, sipas faturës dhe kontratës që e pranoni.

180€

Ky çmim i përfshin të gjitha taksat.

Pyetjet e shpeshta

Sa orë zgjatë ky trajnim?
Trajnimi në SEO zgjatë: 30 orë.
Në cilat ditë mbahen ligjeratat?

Ligjeratat do të organizohen gjatë këtyre ditëve: Marte, Enjte

Sa muaj zgjatë trajnimi?

Ligjeratat do të mbahen 2 herë në jave, me kohëzgjatje prej 90 minuta dhe i gjithë trajnimi zgjatë 10 javë ose 2.5 muaj.

Kush është ligjerues?
Ligjerues për trajnimin në SEO është: Festim Bajgora .
A mund ta ndjekë trajnimin online?

Po, gjithësesi. Përveç mundësisë për qasje online në ligjerata, Gen Z do të regjistroj çdo ligjeratë dhe do të keni mundësi ti ri-shikoni sa herë të ju duhet.

Sa studentë janë në grup?

Në pergjithësi në Gen Z, grupet e trajnimit nuk do të jenë më shumë se 7 studentë.

Kam pyetje tjera?

Për çdo pyetje që mund të keni, ju lutemi shfrytëzoni format më poshtë për të na kontaktuar.

Plotësoni formën për tu regjistruar:

    Na kontaktoni

    Shfrytëzoni formën më poshtë për të na kontaktuar.

    na telefononi

    Na shkruani